DỊCH VÀ HỢP PHÁP LÃNH SỰ BẰNG LÁI XE VIỆT NAM

Facebook Pixel


Custom HTML


Store

Theo quy định của Chính phủ, để được công nhận thời gian kinh nghiệm lái xe, dùng cho việc thi lấy Giấy phép lái xe (G, G1, G2) của Canada, người mang Giấy phép lái xe Việt Nam phải cung cấp bản dịch tiếng Anh được chứng thực và năm kinh nghiệm lái xe bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada.

Hồ sơ gồm:

Bản gốc kèm theo 01 bản sao 02 mặt của giấy phép lái xe Việt Nam còn giá trị;

– Bản sao mặt thông tin cá nhân Hộ chiếu Việt Nam hoặc Canada

Hồ sơ Quý khách upload trực tiếp ở link dưới đây hoặc chụp hình gửi về email doc@passpora.com

Phí dịch vụ tính bằng CAD hay USD?

Phí dịch vụ tính bằng CAD, chưa bao gồm thuế. Thuế sẽ tuỳ theo khu vực quý khách sinh sống, khi check-out hệ thống sẽ tự động tính thuế.

Tôi có được nhận lại bằng lái xe cũ không?

Bằng lái cũ sẽ được trả lại cho bạn.

Nếu tôi không đến lấy trực tiếp, phí gi giấy tờ về nhà là bao nhiêu?

Khi check-out, hệ thống sẽ tự động tính phí chuyển về nhà theo phí của Canada Post.

 

 

$150.00

Giấy phép lái xe

Quý khác vui lòng upload ảnh bản gốc giấy phép lái xe Việt Nam

(max file size 1,000 MB)

Hộ chiếu

Quý khách vui lòng upload ảnh chụp hộ chiếu Việt Nam/Canada

(max file size 1,000 MB)

  Contact Support
SKU: LS035 Payment gateway: ,

Additional information

Dịch và HPH lãnh sự bằng lái xe

Dịch và hPH lãnh sự bằng lái xe