Fudbal i nauka: Dajte gol znanjem!

Facebook Pixel


Custom HTML


* Iako je cena izražena u evrima, klikom na opciju Add to cart može se izvršiti i uplata u valuti vaše države.

* Obuka je aktivna ubrzo nakon uplate i možete je startovati kad god vi želite!

** Za devizne uplate možete birati i PayPal opciju i pratiti dalji tok plaćanja kroz sistem.

Za svaku pomoć možete nas kontaktirati na imejl: stemzbornica@gmail.com.

5.00

  Contact Support
Category: Payment gateway: ,