Letnji eksperimenti – praktični spoj nauke i zabave

Facebook Pixel


Custom HTML


* Iako je cena izražena u evrima, klikom na opciju Add to cart može se izvršiti i dinarska uplata. U slučaju da postoji zastoj u sistemu, uplatu možete izvršiti koristeći naredne podatke:

  • Primalac: Obrazovni centar STEM
  • Svrha uplate: STEM obuka za Vaše ime i prezime (obavezno polje u slučaju da se uplata vrši za nekog drugog)
  • Adresa: Sime Igumanova 20, Vračar, Beograd
  • Broj dinarskog računa: 325-9500700193688-64 

* Obuka je aktivna od 30.9.2022. godine i možete je startovati kad god vi želite!

** Za devizne uplate možete birati PayPal opciju i pratiti dalji tok plaćanja kroz sistem. 

Za svaku pomoć prilikom plaćanja, pišite nam na mejl: stemzbornica@gmail.com

6.00

  Contact Support
Category: Payment gateway: ,