TEM HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Facebook Pixel


Custom HTML


Store

Tem hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam sẽ đi cùng với con dấu của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, là cơ sở để khẳng định tính hợp pháp và hợp lý của giấy tờ, đảm bảo đủ yêu cầu để được hợp pháp hóa theo quy định. 

Thông tin trên tem gồm:

1. Tiêu đề: Bộ Ngoại Giao của Việt Nam

2. Lời dẫn: các giấy tờ trong hồ sơ do người có thẩm quyền ở Việt Nam (họ tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền đã được đăng ký ở Bộ Ngoại giao), cùng con dấu của cơ quan tư pháp được hợp pháp hóa lãnh sự và do Bộ ngoại giao cấp vào thời điểm nhất định, có số và con dấu, chữ ký của Phó bộ phận lãnh sự Bộ Ngoai Giao đóng lên tài liệu. Quá trình này còn gọi là dán tem lãnh sự của Bộ Ngoại Giao hay xác nhận của Bộ Ngoại Giao.

Tem hợp pháp hóa lãnh sự nếu tài liệu đang ở nước ngoài, và người thực hiện hồ sơ muốn hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài trước khi mang về Việt Nam thì họ sẽ được dán Tem chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

Thông tin trên tem bao gồm:

1) Tiêu đề Đại Sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

2) Lời dẫn: xác nhận các giấy tờ trong hồ sơ do người có thẩm quyền ở nước ngoài (họ tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền), cùng con dấu của Bộ ngoại giao nước ngoài, được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự (tại nước ngoài) vào thời điểm nhất định, có số và con dấu, chữ ký của tham tán Đại Sứ Quán Việt Nam ở nước ngoài đóng lên tài liệu.

 

$50.00

  Contact Support
SKU: LS032 Category: Payment gateway: ,