DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG

Facebook Pixel


Custom HTML


Store

1. DỊCH VÀ HPH GIẤY TỜ CANADA (ĐI BNG)

Giấy tờ của Quý khách phải được dịch sau đó Luật sư tại Passpora sẽ công chứng đối với chữ ký của quý khách trên giấy tờ kèm theo bản sao  giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu, Id) sau đó xin chứng thực của BNG Canada đối với con dấu và chữ ký của Luật sư và gửi hồ sơ đến ĐSQ để hợp pháp hóa.

Hồ sơ yêu cầu hợp pháp hóa gửi đến đại sứ quán không cần gửi kèm theo bản chính.

01 bản photocopy gồm: bộ hồ sơ (đã được công chứng) và các giấy tờ cá nhân kèm theo (Hộ chiếu, chứng minh thư hoặc căn cước công dân) để lưu tại Đại sứ quán.

2. DỊCH VÀ HPH GIẤY TỜ VIỆT NAM:​

– Dịch và sao y bản chính giấy tờ Việt Nam (phải là bản gốc);

– Chứng thực chữ ký của cá nhân trên các giấy tờ văn bản (trừ các trường hợp ủy quyền liên quan đến bất động sản hoặc tài sản, tham khảo phần thủ tục ủy quyền bên dưới):​

– 01 bản photocopy gồm: bộ hồ sơ đã được công chứng và các giấy tờ cá nhân kèm theo (Hộ chiếu, chứng minh thư…) để lưu tại Đại sứ quán.

3. CHỈ HPH GIẤY TỜ CANADA (ĐI BNG)

Giấy tờ của Quý khách phải được công chứng (Passpora có dịch vụ hỗ trợ Quý khách), giấy tờ kèm theo bản sao (công chứng) giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu, ID,…); sau đó xin chứng thực của Bộ Ngoại giao Canada đối với con dấu và chữ ký của Luật sư và cuối cùng là gửi hồ sơ đến Đại sứ quán để hợp pháp hóa.

Hồ sơ yêu cầu hợp pháp hóa gửi đến đại sứ quán không cần gửi kèm theo bản chính.

01 bản photocopy gồm: bộ hồ sơ đã được công chứng và các giấy tờ cá nhân kèm theo (Hộ chiếu, chứng minh thư…) để lưu tại Đại sứ quán. 

$10.00$150.00

Clear

Các loại giấy tờ cần dịch thuật

Quý khách vui lòng upload các loại giấy tờ cần dịch thuật và công chứng

(max file size 1,000 MB)

Giấy tờ tùy thân

Quý khách vui lòng cung cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn hạn

(max file size 1,000 MB)

  Contact Support
SKU: N/A Category: Payment gateway: ,

Additional information

Dịch thuật công chứng

Dịch thuật công chứng Canada, Dịch thuật phòng công chứng Việt Nam, Dịch và hợp pháp hóa lãnh sự tại ĐSQ