LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Facebook Pixel


Custom HTML


Store

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Lý lịch tư pháp số 2 + bản dịch: Quý khách không cần phải đến trực tiếp hoặc về Việt Nam, thủ tục gọn gàng, nhanh chóng, Quý khách chỉ cần upload ở link dưới đây hoặc chụp hình gửi về email doc@passpora.com

Quý khách cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

– Tờ khai lý lịch tư pháp (điền online trong link này);

– Hộ chiếu;

– Giấy khai sinh;

– Giấy ủy quyền (nếu có);

Và cung cấp thêm thông tin: họ tên vợ, chồng; địa chỉ ở Việt Nam trước khi đi; địa chỉ nhận LLTP qua đường bưu điện, tên và số điện thoại người nhận

Có dịch vụ làm nhanh khoảng 7 ngày và làm gấp 2-4 ngày, Quý khách sẽ nhận bản email trước. Thời gian này chưa tính thời gian chuyển phát nhanh bản gốc về địa chỉ khách cung cấp.

Sau khi hoàn thành sẽ gửi 1 bản email (scan) cho khách trước, sau đó khách sẽ nhận bản chính và bản dịch qua đường bưu điện ở Việt Nam hoặc Canada.

Phí tính bằng tiền CAD hay USD?

Phí tính bằng CAD, chưa bao gồm thuế. Thuế sẽ tuỳ theo khu vực quý khách sinh sống, khi check-out hệ thống sẽ tự động tính thuế.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu bản chính và bản dịch cho mỗi dịch vụ?

Mỗi dịch vụ Quý khách sẽ nhận 2 bản chính và 1 bản dịch Việt – Anh

Tại sao tôi phải trả phí chuyển bản gốc sang Canada?

Lý lịch tư pháp số 2 chỉ được cung cấp bởi các cơ quan cung cấp lý lịch tư pháp ở tại Việt Nam. Đây không phải là dịch vụ thực hiện tại Canada, nên bản chính được cung cấp tại Việt Nam. Để có bản chính, quý khách phải trả thêm phí chuyển giấy từ Việt Nam sang Canada.

Nếu có án tích đang còn hoặc đã xoá án tích, công ty có thể lấy Lý lịch tư pháp số 2 không?

Mọi người đều có thể lấy Lý lịch tư pháp số 2 cho dù đang có án tích hoặc án tích đã xoá. Xin lưu ý nội dung ghi trên Lý lịch tư pháp số 2 do cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, Passpora chỉ thực hiện dịch vụ lấy giấy về cho quý khách.

$150.00$250.00

Clear

Passport

Quý khách vui lòng upload bản scan passport

(max file size 1,000 MB)

Khai sinh

Quý khách vui lòng upload giấy khai sinh

(max file size 1,000 MB)

Quý khách vui lòng cung cấp họ và tên của vợ, chồng

Địa chỉ nhận LLTP

Quý khách vui lòng cung cấp địa chỉ nhận LLTP qua đường bưu điện, tên và số điện thoại người nhận.

  Contact Support
SKU: N/A Category: Payment gateway: ,

Additional information

Lý lịch tư pháp số 2

7 ngày làm Việc, 4 ngày làm Việc, 2 ngày làm việc